Online testy pro všechny a zejména na gymnátium

Děkujeme za návštěvu stránek s on-line testama.

Čeština pro 6. třídu

V jaké příručce budeš hledat,když nevíš co je to slang?

V PRAVIDLECH ČESKÉHO PRAVOPISU

VE SLOVNÍKU SPISOVNÉ ČEŠTINY

NIKDE,JELIKOŽ TO NENÍ UČIVO 6.TŘÍDY

VE STRUČNÉ MLUVNICI ČESKÉ

Co je to spodoba znělosti?

dvě hlásky,které se stejně vyslovovují

když se setkají dvě párové souhlásky

nic,protože nic takového neexistuje

na konci slov před pauzou

V jakém jazyce je napsáno slovo novus?

ve francouzštině

v řečtině

v italštině

v latině

Slovo fratello patří do jaké rodiny jazyků?

do rodiny románské

do rodiny italské

do rodiny slovanské

do rodiny germánské

Co znamená tato závorka ve slovníku:( ) ?

původ slova

výslovnost

slovní druh

obtížnější tvary

Co znamená slovo ubikace ?

když někdo někomu něco bere,ubýrá

společná,hromadná ubytovna

antonymum ke slovu simulace

nic to neznamená

Podle jakého vzoru je labuť?

podle písně

podle kosti

podle kuřete

podle růže

podle jakého rodu je zvěř

podle r. mužského

podle žádného,je to pomnožné

podle r. středního

podle r. ženského

Jaké nářečí se používá v Praze?

Pražské nářečí

České nářečí

Středočeské nářečí

Středopražské

Patří zajmeno JÁ mezi zájmena rodová?

Ano,patří.

Nevím.

Ne,není to zájmeno.

Ne,patří mezi bezrodá.

 

výsledky:  1D, 2B, 3D, 4A, 5D, 6B, 7A, 8C, 9C, 10D

 
Děkujeme za návštěvu, a doufáme, že tyto stránky Vám pomůžou!